« Ga terug   Print

Hoofd ICT

2018-09-13 Koninklijke Auris Groep | Rotterdam | WO | Fulltime | Sluit 2018-11-12

Vind je het een sport om ‘basis op orde’ te combineren met ICT oplossingen die ondersteunend zijn aan onze zorg- en onderwijsprofessionals? Dan ben jij mogelijk het hoofd dat we zoeken!

Hoofd ICT

Stevige en eigentijdse ICT manager met ontwikkelgerichte en realistische kijk

32 tot 40 uur per week in Rotterdam

Vind je het leuk om vanuit een heldere ICT strategie te bouwen aan een ICT team? Ben jij die stevige gesprekspartner voor onze ICT partners zodat we invulling geven aan een soepel gebruik van ICT binnen onze organisatie? Beweeg je makkelijk in een complexe omgeving en neem je hierin van nature de leiding? Vind je het een sport om ‘basis op orde’ te combineren met ICT oplossingen die ondersteunend zijn aan onze zorg- en onderwijsprofessionals? Dan ben jij mogelijk het hoofd dat we zoeken!

Auris in het kort

De Koninklijke Auris Groep (Auris) is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. Auris bestaat uit scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ambulante diensten, audiologische centra en zorglocaties. Auris Zorg biedt hulp en ondersteuning aan dove en slechthorende kinderen en aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en hun ouders. Ook biedt Auris Dienstverlening cursussen en trainingen en consultatie en advies.

Kijk voor meer informatie over Auris op www.auris.nl

Nieuw managementteam voor Auris Ondersteunende Diensten

Auris zoekt vanaf 1 december vier vakinhoudelijke hoofden voor de domeinen ‘Beleid, Onderzoek, Kwaliteit & Communicatie’, ‘Bedrijfsvoering’, ‘HR’ en ‘ICT’ die samen invulling geven aan het nieuw te vormen managementteam voor Auris Ondersteunende Diensten (AOD). De AOD is de concern-brede staf en ondersteuning van Auris, momenteel bestaande uit 50 collega’s in Rotterdam. De AOD is centraal georganiseerd in Rotterdam. De AOD werkt samen met vier decentrale regio’s waar vanuit zorg en onderwijs wordt geboden: dichtbij de cliënt en leerling. Als hoofd rapporteer je rechtstreeks aan de Raad van Bestuur, werk je intensief samen binnen het managementteam en werk je nauw samen met de regiodirecteuren.

Wat verwachten we van je?

In het managementteam AOD heb jij als hoofd ICT de focus op het ondersteunen van samenwerking, goede dienstverlening en efficiënter organiseren door de juiste inzet van ICT oplossingen. Tegelijkertijd geef je vanuit jouw rol een ‘push’ aan innovatieve oplossingen ter ondersteuning aan de realisatie van de strategische koers van Auris. Jij als hoofd staat voor de uitdaging invulling te geven aan het ICT domein door te bouwen aan een toekomstbestendig ICT team en wordt verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de ICT strategie en de uitvoering ervan. Vanuit het programma ‘Auris Digitaal’ is de ontwikkeling van de ICT functie reeds in gang gezet door up to date te komen en eerste aanzet te maken met innovatie. We zoeken een hoofd dat ontwikkelgericht is, over een innovatieve mindset beschikt én tegelijk een realist is die weet zaken goed te borgen en de organisatie ondersteunt de juiste keuzes te maken.

 • je bent hiërarchisch verantwoordelijk voor het aansturen van de ICT collega’s, bestaande uit een informatieanalist, functioneel applicatiespecialisten, coördinatoren en experts (9 collega’s) en de inzet van externen op gebied van privacy en informatiebeveiliging
 • je bouwt aan de beoogde professionele ICT regieorganisatie, waarbij je aansluit bij hetgeen er al in gang is gezet met het programma en waarvan het effect merkbaar is in de praktijk
 • je vertaalt de Auris strategie en doelstellingen 2022 naar een digitaliserings- en ICT strategie die gedragen wordt in de hele organisatie
 • je levert vanuit jouw vakgebied een strategische bijdrage aan de Auris brede ontwikkeling
 • je bent samen met het managementteam verantwoordelijk voor het jaarplan en budget van de AOD, en daarbinnen voor het budget van het domein ICT
 • je bent gericht op het continu verbeteren van samenwerking binnen het eigen domein, tussen domeinen binnen de AOD en met de regio’s om resultaten te behalen
 • extern zoek je samenwerking met de cluster 2 organisaties om krachten te bundelen

Jij als professional

 • je beschikt over een afgeronde relevante WO (master) opleiding (bijv. informatica of business informatie management)
 • je bent ervaren met ICT transities waarbij de ICT functie transformeert van beheer naar regie
 • je hebt goede kennis van beleid en ontwikkelingen op het terrein van zorg, onderwijs en sociale domein
 • je hebt brede ervaring in het digitaliserings- en ICT vakgebied en hebt ervaring in leidinggevende posities
 • je hebt een visie op ICT in de zorg en het onderwijs die aansluit bij de reeds geformuleerde strategie en weet de balans te behouden tussen ambitie en zinnige en zuinige zorg en onderwijs
 • je bent een stevige gesprekspartner voor externe (samenwerkings)partners en leveranciers en ziet toe op het vervullen van een sterke regiefunctie vanuit ICT richting externe partijen
 • je hebt een sterk analytisch vermogen en kunt complexiteit uitstekend hanteren
 • je hebt ervaring met diverse vormen van projectmatig werken, bent gewend samen te werken in een multidisciplinaire setting en kunt vanuit je eigen domein hierin een leidersrol vervullen

Jij als persoon

 • je bent een verbindende en op samenwerkingsgerichte persoonlijkheid, je kunt mensen en thema’s verbinden
 • je bent een strategisch denker, verbindt lange termijn doelen aan korte termijn handelen en wisselt strategisch denken af met executiekracht
 • je haalt plezier uit het opereren in een complex stakeholderveld en voelt je thuis in een veranderende omgeving
 • als leidinggevende stimuleer je professionals, weet je ze te betrekken en mee te nemen in de veranderingen en stuur je op vak-volwassenheid
 • je weet te overtuigen en tegelijk geduld te bewaren, bent een stevige onderhandelaar
 • je bent resultaatgericht, stuurt op resultaten boeken en weet producten op te leveren met het team die direct relevant zijn voor de Auris medewerker in zijn of haar werk
 • je bent een integrale denker, kijkt over je eigen vakgebied heen en je ziet het belang van de integraliteit binnen de AOD

Wat bieden we?

Een managementfunctie voor 32 tot 40 uur in een ambitieuze en maatschappelijk relevante organisatie met passende arbeidsvoorwaarden en de ruimte om echt iets neer te zetten én zelf verder te ontwikkelen. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden is conform de CAO PO. Salarisschaal 13, maximaal EUR 5.702 bruto per maand o.b.v. 40-urige werkweek. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Er is een ruime verlofregeling: je hebt 428 uur vakantieverlof per jaar als je fulltime werkt. De vakantie-uitkering is 8%. De aanstelling is voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Last but not least is er nog een eindejaarsuitkering in december van 6,3%. Standplaats is Rotterdam.

Meer weten? Of direct solliciteren?

Download hier meer informatie over de functie. Vragen over de inhoud van de functie en context, kan je stellen aan Kim Castenmiller, te bereiken op 06 – 41 28 10 06.

Om tot een wederzijds goede keuze te komen, bestaat de selectie uit drie gespreksrondes. De eerste gespreksronde vindt plaats in de week van 15 oktober (dinsdag 16 en woensdag 17 oktober) op Ammanplein 2 in Rotterdam. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Vragen over de procedure kan je stellen aan Sandra Verheugen, te bereiken op 06 – 18 52 61 37.

Wil je direct solliciteren? Maak dan uiterlijk zondag 7 oktober gebruik van de 'Solliciteer' button.

De vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor.Solliciteer op deze functie

Deel deze vacature